Onze Partners

Het Architectenconsortium

Het Architectenconsortium is een collectief van diverse zelfstandige bedrijven die gezamenlijk alle hoofddisciplines voor planontwikkeling, nieuwbouw- verbouw- of renovatiewerkzaamheden omvat. Een zogeheten ketensamenwerking in de bouwkolom. Elke adviseur heeft een eigen specialisme en heeft zijn of haar sporen verdiend bij toonaangevende management- of architectenbureaus. Wij hebben elkaar opgezocht omdat we elkaars professionaliteit herkennen, waarderen en aanvullen. En juist deze professionaliteit is voor u in een consortium gebundeld; het Architectenconsortium! Ons logo symboliseert dit uitstekend, zelfstandige bedrijven die hun krachten tot één geheel hebben gebundeld: “één voor allen, allen voor u!”.

Door gebruik te maken van dezelfde algemene voorwaarden als een architectenbureau en de mogelijkheid van één integraal contract (DBFMO, dus één aanspreekpunt c.q. eindverantwoordelijke voor diverse onderdelen in het bouwproces) zijn er voor u dus alleen maar extra voordelen. Het Architectenconsortium: De Nieuwe Architect!

Wat zijn de voordelen ten opzichte van een ‘regulier management- of architectenbureau’?

1) U betaalt púúr voor uw diensten. Geen overhead zoals administratie, secretariaat, bureaumanagers, huisvesting et cetera. Simpelweg omdat wij deze niet hebben.

2) U betaalt alléén de specialisten die u nodig heeft. Wij hebben geen personeel dat moet worden doorbetaald ook al hebben ze geen werk.

3) Verdere kosten- en tijdsbesparing: naast bovenstaande besparingen betrekken wij onze adviseurs (die traditioneel aan het eind van de keten zitten) reeds vóór of ìn het ontwerp. Hierdoor verloopt het vervolgproces sneller, efficiënter en dus goedkoper. Deze werkwijze zorgt ook voor een betere kwaliteit van het eindproduct; uw huisvesting.

4) U kunt uw huisvestingsideeën vóóraf bespreken of laten beoordelen zonder direct een architect te contracteren. Desgewenst zoeken wij ook investeerders, gebruikers of een grondpositie.

5) De kennis van het beheersaspect wordt in het ontwerp meegenomen. U bent in de gebruiksfase dus verzekerd van de meest optimale gebouwexploitatie. U kunt na oplevering uw vastgoed eenvoudig digitaal beheren met een vastgoedviewer.

6) U verminderd uw risico’s en aansprakelijkheid. Het consortium kan uw opdracht behartigen van ontwikkeling tot en met beheer en onderhoud; afschuiven kan dus niet, de aansprakelijkheid ligt bij het consortium.

7) Continuïteit van uw belangenbehartiging is gewaarborgd. Het consortium bestaat uit zelfstandige bedrijven die uw opdracht voortzetten bij ziekte en/of faillissement.

8) U krijgt een team specialisten dat specifiek is afgestemd op uw huisvestingsvraag, een op elkaar ingespeeld team-op-maat. Heeft u al een adviseur waar u mee wilt werken? Geen probleem, het consortium vult de keten weer op maat aan en staat open voor nieuwe samenwerkingen met deskundigen in onze sector; zo is het Architectenconsortium juist ontstaan!

Wat doen wij?

Alles wat een architectenbureau kan en meer. De ‘standaard’ werkzaamheden zoals ontwerpen, technische uitwerking, vergunningsaanvraag, aanbestedingen, bouwbegeleiding et cetera. Wij nemen op (0-meting NEN 2580 & NEN 2767), adviseren èn begeleiden ook vóórdat er een architect aanschuift (planontwikkeling: is er misschien meer mogelijk, zijn er andere/betere oplossingen, zoekt u gebruikers of een financierder?). Ook ná oplevering met betrekking tot beheer en onderhoud; goedkoop bouwen kan, maar weinig onderhoud en goedkoop exploiteren levert u pas echt financiële ruimte op. Uw wensen, beschikbare budget en tijdplanning zijn onze uitgangspunten.

Onze opdrachtenportefeuille is breed. Wij hebben zowel ervaring in kleine opdrachten zoals verbouw of uitbouw van woningen, als grotere zoals nieuwbouw van winkelcentra, zorgcentra, onderwijs, appartementengebouwen en alles wat daar tussen zit zoals bijvoorbeeld vrijstaande woningen, interieurarchitectuur, et cetera. Het Architectenconsortium heeft diverse specialismen in huis zoals bijvoorbeeld duurzaamheid, herbestemming, monumenten, 3D BIM, CPO en passiefhuis.

Kerngroep

We stellen graag en met enige trots onze kerngroep van adviseurs met ieders specialisme aan u voor:

 Architect (woning-, zorg- en utiliteitsbouw, duurzaamheid, herbestemming):

Gertjan Eekel, Eekel architect & bureau: www.eekelarchitecten.nl

 Architect & interieurarchitect (woning-, onderwijs- en utiliteitsbouw):

 Marloes Faber, Tastvol architectuur en interieur: www.Tastvol.nl

 Projectmanager, planontwikkelaar (gebruikers, investeerders):

 Coen Hoogendijk, MA-management & architecture: www.MA-management.nl

 Nieuwbouw, projectleiding, bouwdirectie, procesmanager:

 Dirk van Suilichem, DvS management & advies: www.dvs-mena.nl

 Vastgoedopname, facilitair beheer, Energie Prestatie Advies, 3D BIM:

 Hanno van der Mark, Bos Bouwadvies (& Digicarto): www.BosBouwadvies.nl

 Passiefbouw, zelfbouw, bouwtoezicht, technisch tekenwerk:

 Henk Zaaijer, HZ bouwadvies: www.HZbouwadvies.nl

Overige disciplines

Er zijn nog diverse disciplines die nodig kunnen zijn in een bouwproces. Wij hebben hierin gezamenlijk een groot netwerk van bedrijven waar wij mee samenwerken. Deze zitten echter niet in de kern-groep; één van de maatregelen om het Architectenconsortium goedkoop en slagvaardig te kunnen houden… voor u!

Meer informatie. Kijk op de website van het Architectenconsortium