Juridisch advies

Juridisch advies Omgevingsrecht rond de Omgevingsvergunning

Bij onze advisering staat u centraal. U bepaalt welke dienst(en) u wenst. Onze ervaring is dat sommige klanten het bouwproces helemaal uit handen willen geven. Anderen wensen een deeladvies of willen geholpen worden met één bepaald aspect en regelen verder alles zelf. HZbouwadvies staat u graag bij!

Wij hebben de nodige ervaring in onderhandelen en bemiddelen.

Zodoende kunnen wij, afhankelijk van uw behoefte, verschillende rollen op ons nemen. Bij onderhandelen en bemiddelen kijken wij naar uw belangen en die van de tegenpartij. Dankzij onze ervaring maken wij een goede analyse en adviseren u over de mogelijke opties. Ook bij deze dienst uit ons pakket bepaalt u zelf wat u wilt. Soms kan een goed gesprek met ons u al voldoende verder helpen in de juridische wirwar.

Om u inzicht te geven in wat wij voor u kunnen betekenen, geven wij u een opsomming van de meest voorkomende werkzaamheden:

 • Haalbaarheidsstudies uitvoeren ten behoeve van bouwontwikkelingen of aankopen;
 • Indienen van principeverzoeken of vooroverlegplannen bij uw gemeente;
 • Inzicht geven in bestemmingsplannen en herbestemmingen;
 • Onderhandelen met bedrijven, bewoners of gemeenten;
 • Adviseren over oplossingen voor hinder, stank of overlast van uw buren of nabijgelegen bedrijven;
 • Antwoord geven op de vraag “mogen mijn buren ‘dit’ zomaar bouwen?”;
 • Bemiddelen tussen partijen;
 • Ondersteunen bij ingewikkelde omgevingsvergunningen of aanvragen (juridisch/ strategisch/ kostenbesparend);
 • Begeleiden bij planschade;
 • Helpen bij strategisch verweer tegen handhaving door de gemeente of ander bevoegd gezag;
 • Indienen van handhavingverzoeken om (bouw)overlast te laten stoppen;
 • Indienen van zienswijze, bezwaar of beroep (met betrekking tot bestemmingsplannen en vergunningen);
 • Adviseren over mogelijkheden van vergunningsvrij bouwen (er kan vaak meer dan uw gemeente u voorspiegelt!);
 • Helpen bij verweer tegen te hoge bouwleges;
 • Uitleg geven over de wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de woningwet, de wet ruimtelijke ordening, enzovoort;
 • Hulp bieden bij verweer in eval van weigering van uw omgevingsvergunning of bouwvergunning;
 • Adviseren over bespaarmogelijkheden ten aanzien van het bouwbesluit 2012.

Zomaar een aantal onderwerpen… Wij zijn dus een bureau dat een unieke samenstelling biedt van verschillende specialismen. Hierdoor kunnen wij diverse diensten aanbieden. Oftewel: u bent bij ons in goede handen en uw zaak of bouwplan staat er bij voorbaat beter voor!

De klant
Wilt u meer weten, stel uw vragen gerust. Een adviesgesprek bij u op locatie of bij ons op kantoor zijn geheel vrijblijvend en kosteloos.

Nu gratis eerste adviesgesprek, bel Henk op nr. 06 49 77 9069. Of vul geheel vrijblijvend het contactformulier in en wij nemen contact met u op.