Zelfbouw

Bouwplannen? geheel of gedeeltelijk Zelfbouw. Het kan!

Heeft u plannen om een woning te gaan bouwen of wilt u uw huidige woning grondig gaan verbouwen dan wel uitbreiden? Met zelfbouw kiest u in alle gevallen voor ùw manier van bouwen. U bepaalt hoe uw woning eruit komt te zien, hoeveel hulp u nodig heeft, het kleur- en materiaalgebruik, de vormgeving en de aannemer(s) waarmee u uw bouwplannen wilt gaan uitvoeren.

Er zijn twee vormen van zelfbouw: individueel zelf bouwen of samen bouwen in een Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO). Bij een CPO vormt u samen met uw toekomstige buren een bouwgroep. De voordelen van individueel en een CPO zijn de uiteindelijke goedkopere bouw- en oprichtingskosten van uw woning. Bovenstaand proces kunt u uiteraard zelf doorlopen, maar u kunt u ook deels of geheel door ons laten begeleiden.

Kortom: u bepaalt welke hulp u van ons nodig heeft om uw droomhuis werkelijkheid te laten worden!

Begeleiding bouwplannen initiatieffase
HZbouwadvies is een onafhankelijk bureau, dat u vanaf het eerste begin tot de eindfase begeleidt bij het realiseren van uw bouwwensen. Wij helpen u met het maken van de juiste keuzes op gebied van duurzaamheid, gebruiksvriendelijkheid, kwaliteit, energiezuinigheid, enzovoort. Tijdens dit proces komt de keuze van materialen, vorm en stijl uitgebreid aan bod.

Stap 1. PVE
Om uw ideeën goed te kunnen omzetten in een bouwplan worden uw wensen en eisen op papier gezet. Dit heet een Programma van eisen. Laat u, bij het beschrijven van uw wensen en ideeën, niet belemmeren door functionele aspecten “die dit niet mogelijk zouden maken”. Durf te dromen!

Een voorbeeld: waar moet uw keuken aan voldoen? Stel hierbij zoveel mogelijk vragen. Op welke etage komt de keuken, hoe groot is de keuken, hoe wordt de indeling van de keuken gemaakt, is het een open keuken, moet de keuken direct in verbinding staan met andere ruimtes, hoe is de afwerking… Kortom: veel vragen waar een antwoord op moet komen. Wij kunnen u hier uiteraard in begeleiden, zodat geen enkele vraag over het hoofd wordt gezien.

Stap 2. Het ontwerp
Een belangrijk aspect in de beginfase is rekening houden met de bebouwingsrichtlijnen en welstandscriteria die van toepassing zijn voor het gebied waar u wilt (ver)bouwen.

Bij nieuwbouwplannen is er vaak een beeldkwaliteitplan voor het gebied. Hierin staat omschreven aan welke eisen en vormgeving het gebouw moet voldoen. Deze vastgestelde regels zijn de uitgangspunten voor het ontwerp van uw woning. Met deze uitgangspunten en het PVE kunnen uw bouwplannen op papier worden gezet. Om u een goed inzicht in de bouwplannen te geven zullen de nodige perspectief- en plattegrondtekeningen worden gemaakt. Het is desgewenst zelfs mogelijk om van de bouwplannen een maquette te maken.

Stap 3. De omgevingsvergunning
Als het ontwerp definitief is maken wij de tekeningen en berekeningen voor de aanvraag van uw bouwvergunning. Tijdens deze fase worden de bouwplannen bouwkundig en constructief uitgewerkt. Ook worden de plannen getoetst aan de regelgeving van het bouwbesluit. Eventuele wijzigingen die hieruit voortvloeien bespreken wij met u, om dan samen een goed alternatief te kiezen.

Stap 4. Uitvoeringsfase
Is de bouwvergunning verleend? Nu kunnen de vergunningstekeningen verder worden uitgewerkt, zodat een aannemer precies weet hoe er moet worden gebouwd. Met deze uiteindelijke uitvoeringstekeningen kunnen bij verschillende aannemers offertes worden opgevraagd.

Stap 5. Bouwtoezicht
Om het gewenste resultaat en de kwaliteit te waarborgen is het verstandig om toezicht op het bouwproces te laten houden. Het tijdig signaleren van dreigende (bouw)onvolkomenheden is de taak van een toezichthouder. Het voorkomt gebreken en bespaart u de ergernis die vertraging, meerwerk en onnodig kwaliteitsverlies met zich meebrengen. Een vakkundige toezichthouder heeft kennis van zaken en weet op een adequate wijze met de aannemers te communiceren, zodat problemen snel worden opgelost.

Stap 6. Oplevering
Als de bovenstaande stappen goed zijn doorlopen moet de oplevering geen probleem zijn. Wij begeleiden u bij de bouwkundige overdracht, zodat u zorgeloos van uw nieuwe of verbouwde woning kunt genieten!

De klant
Wilt u meer weten, stel uw vragen gerust. Een adviesgesprek bij u op locatie of bij ons op kantoor zijn geheel vrijblijvend en kosteloos.

Nu gratis eerste adviesgesprek, bel Henk op nr. 06 49 77 9069. Of vul geheel vrijblijvend het contactformulier in en wij nemen contact met u op.