Diensten

HZbouwadvies ontwerpt, tekent, berekent en verzorgt de aanbesteding. Met als kerntaken het ontwerpen en bouwkundig uitwerken van bouwplannen voor de bouwvergunning. Tevens controleren wij voor de (ver)bouw plannen en regulier onderhoud, de kwaliteit en voortgang op de bouwplaats zelf. Naast woningbouw en utiliteitsbouw zijn wij tevens actief op het gebied van verbouwingen en uitbreidingen.

Ons bureau verzorgt desgewenst het gehele traject voor u, vanaf de initiatieffase tot aan de uiteindelijke oplevering. Dit houdt in:

Het opstellen van een Programma van eisen
Uw wensen worden vakkundig op papier gezet en vertaald naar een bouwkundige uitwerking.

Het ontwerp
Het Programma van eisen wordt vertaald naar ruimtestudies. Aan de hand van deze studies worden de plattegrond en de gevelschetsen gemaakt. In dit stadium kan desgewenst een totale visualisatie van het ontwerp aan u worden gepresenteerd.

Het opstellen van een totale calculatie
Alle kosten waarmee u te maken krijgt, namelijk de aankoop van de bouwgrond en de complete stichtingskosten, worden overzichtelijk gemaakt.

De schetsen worden omgezet naar bouwkundige tekeningen. Deze worden ingediend via omgevingsloket online.

Bij de omgevingsvergunning horen de volgende bescheiden:

 • Bouwkundige tekeningen;
 • Technische tekeningen
 • Gevelbepalende detailtekeningen;
 • Constructieberekeningen;
 • Bouwfysische berekening: daglicht, ventilatie en de energie prestatie berekening (EPG);

Het maken van bestektekeningen
Bestekstekeningen vormen, samen met de technische omschrijving, de basis van het contract tussen opdrachtgever en aannemer. Op bestektekeningen zijn alle wijzigingen verwerkt die voortvloeien uit wensen en/of eisen vanuit de gemeente, opdrachtgever, architect, installateur en constructeur.

Aan de hand van de bestekstekeningen kan het bestek worden geschreven. Dit is de omschrijving van het uit te voeren bouwwerk, inclusief de van toepassing zijnde administratieve, juridische en technische bepalingen, materialen en uitvoeringsvoorwaarden. Een bestek kan een volledige beschrijving, een functionele beschrijving of een prestatiebeschrijving van een werk zijn. Daarnaast kan het bestek de basis vormen voor prijsvorming.

Het maken van werk- en uitvoeringstekeningen
Werk- en uitvoeringstekeningen zijn een verdere uitwerking van de bestektekeningen en verschaffen de aannemer voldoende informatie om een pand te kunnen (ver)bouwen.

Het verzorgen van een aanbesteding
Wij zoeken en selecteren samen met u een geschikte aannemer om uw bouwplannen te verwezenlijken.

Directievoering en het houden van toezicht op de bouw
Wij controleren op het werk of de aannemer volgens de contracten en voorschriften zijn werk uitvoert. De periodieke op- of aanmerkingen worden direct met de aannemer besproken en vastgelegd in een voortgang- en kwaliteitsrapportage.

Het verzorgen van de oplevering
Als de aannemer het bouwwerk gereed meldt kunnen wij de oplevering voor u verzorgen. Alle opmerkingen en eventuele openstaande acties worden in een opleveringsdocument geplaatst. Aan het einde van de rondgang wordt dit door de opdrachtgever en aannemer ondertekend. Op deze manier kan er achteraf geen discussie ontstaan met de aannemer over hetgeen nog moet worden uitgevoerd.

Heeft u (ver)bouwplannen?

U heeft de knoop doorgehakt: u gaat bouwen of verbouwen. Maar waar nu te beginnen? Bij HZbouwadvies helpen wij u van de eerste ideeën tot de uiteindelijke oplevering.

Ontwerp
In ons eerste gesprek gaan we uitgebreid in op uw wensen en eisen. Wat wilt u beslist terugzien en wat absoluut niet? Hoe is de gezinssamenstelling en welke functie hebben de te (ver)bouwen vertrekken precies? Na deze inventarisatie maken wij een schetsontwerp, dat we vervolgens uitgebreid met u bespreken.

Uitwerking
Is het schetsontwerp volledig naar wens, dan werken we dit ontwerp uit tot een uitgebreid (ver)bouwplan. Deze complete bouwtekeningen laten tot in de kleinste details zien hoe de aannemer dient te bouwen. Hiermee kunt u bij verschillende aannemers terecht om een gespecificeerde offerte op te vragen. Bovendien dienen de bouwtekeningen als vergunningstekeningen bij het aanvragen van de benodigde omgevingsvergunning.

Offertes vergelijken
Inmiddels heeft u verschillende offertes ontvangen. Deze moeten naast elkaar gelegd om de beste keus te kunnen maken. Simpel! Of toch niet?

Offertes vergelijken is makkelijker gezegd dan gedaan. Waar moet u op letten? Staan er misschien materialen of bedragen op de offertes die niet kloppen en later voor onaangename verrassingen kunnen zorgen? De prijs speelt een belangrijke rol, maar ook de uitvoering, betrouwbaarheid en de kwaliteit van de materialen zijn van groot belang.

Om zeker te weten dat u een compleet beeld heeft van de offertes kunt u wederom bij ons terecht. Met onze kennis en ervaring op het gebied van bouwprojecten en de bijbehorende kosten weet u zeker dat u de juiste aannemer kiest. Wij kijken naar verschillen in materialen en in geoffreerde werkzaamheden. Naar eventuele onjuistheden. En hiaten.

Bouwtoezicht
Wanneer de aannemer gekozen is en de bouw of verbouwing is begonnen blijft Hzbouwadvies u terzijde staan. We houden onder andere in de gaten of de aannemer zijn werk goed uitvoert en of de juiste materialen worden toegepast. Zo weet u zeker dat u bij oplevering direct volop kunt genieten van het eindresultaat. En niet voor onaangename verrassingen komt te staan.

Kortom:
HZbouwadvies is er om uw (ver)bouwplannen vorm te geven en uit te werken, een omgevingsvergunning aan te vragen, een aannemer te selecteren en bouwtoezicht te houden. Wilt u meer weten, stel uw vragen gerust. Een adviesgesprek bij u op locatie of bij ons op kantoor zijn geheel vrijblijvend en kosteloos.

Nu gratis eerste adviesgesprek, bel Henk op nr. 06 49 77 9069. Of vul geheel vrijblijvend het contactformulier in en wij nemen contact met u op.

Bouwproces

(Ver)bouwen is een uitgebreid proces, waarin wij u volledig kunnen begeleiden. Dit proces begint in ons eerste gesprek. Aan de hand van uw wensen (het programma van eisen) maken wij een schetsontwerp. Uiteraard geheel in samenspraak met u! Is het schetsontwerp naar wens, dan werken wij dit uit tot een complete omgevingsvergunning.

Er word in overleg met u een ontwerp en desgewenst een globale begroting gemaakt.

Hier ziet u puntsgewijs, van initiatief tot oplevering, waar u mee te maken krijgt:

 • Uw bouwplannen worden getoetst aan het bestemmingsplan van de betreffende gemeente.
 • Als de schetsplannen na uw tevredenheid zijn uitgewerkt, wordt het plan te goedkeuring ingediend bij de welstandscommissie.
 • Nadat de concept aanvraag (welstand en ruimtelijke ordening) is goedgekeurd, maken wij de bouwkundige tekeningen die benodigd zijn bij de bouwvergunning.
 • Het bouwplan wordt doorgerekend op het gebied van daglicht, ventilatie en energiezuinigheid.
 • De bouwkundige tekeningen gaan digitaal naar de constructeur, die de constructieberekening maakt.
 • Het complete plan wordt als omgevingsvergunning ingediend bij de gemeente.
 • Zodra de omgevingsvergunning is verleend worden de vergunningstekeningen omgezet in bestekstekeningen of direct in werktekeningen.
 • Voor grotere bouwplannen is het verstandig om een bij de werktekeningen een technische beschrijving te maken in de vorm van een bestek of ruimtestaat van de toegepaste elementen en materialen.
 • Er wordt desgewenst een detailbegroting gemaakt.
 • Als de bouwplannen tot in detail zijn uitgewerkt versturen wij de tekeningen en eventueel de technische beschrijving naar verschillende aannemers voor een prijsopgave.
 • Met de gekozen aannemer wordt verder onderhandeld tot een definitief aannemersovereenkomst. Hierna kan de bouw starten!
 • Tijdens de realisatie van de bouw kunt u ervoor kiezen om de uitvoering van de werkzaamheden te laten controleren door een bouwopzichter of de complete bouwwerkzaamheden laten begeleiden
 • Als de werkzaamheden klaar zijn komt de oplevering, waarbij u, de aannemer(s) en de bouwopzichter een gezamenlijke eindinspectie uitvoeren.