Aan- en verbouw woning in Ommeren

In de oude situatie deed het voorste gedeelte van het pand dienst als woning. Het achterste gedeelte was bedoeld voor opslag.

De bouwplannen zijn dusdanig van aard dat uiteindelijk alleen de buitenmuren van dit pand zijn blijven staan. De fundering is verbeterd, vloeren, binnenwanden, gevelkozijnen en het dak zijn vernieuwd en voldoen aan de huidige kwaliteitseisen. Tevens is er aan de achterzijde een aanbouw gemaakt over twee bouwlagen.

De bouw is in twee fases uitgevoerd. Het achterste gedeelte, waar niet gewoond werd, is als eerste aangepakt. Nadat dit gedeelte gerealiseerd en dus bewoonbaar is, is het voorste gedeelte van het pand verbouwd.

Aan de buitenzijde is het pand overnieuw gestuukt. De bakgoten en gevellijsten zijn geheel in de stijl van de woning gemaakt. Verder is aan de voorzijde van het pand een nieuwe gemetselde gevel met knipvoeg gerealiseerd.