Bouwinspecteur Doesburg

Voor de Gemeente Doesburg heeft HZbouwadvies de toezichttaken als bouwinspecteur verzorgd.

Het gaat hierbij met name om het controleren van inrichtingen, gebouwen, bouwwerken en terreinen e.d. op actualiteit en strijdigheid. Hierbij ligt de nadruk op de brandveiligheidsaspecten; ook gemeentelijk beleid c.q. -verordeningen en uiteraard de regelgeving in het bouwbesluit verdienen de nodige aandacht.

Voor meer informatie over de gemeente Doesburg: doesburg.nl