Functiewijziging woongebouw in Utrecht

In een nieuwbouwwijk in Utrecht hebben wij voor twee panden de functie “wonen” kunnen wijzigen in de functie “woongebouw”. Het doel van onze opdrachtgever is om de panden geschikt te maken voor de verhuur van kamers.

Zowel vergunningstechnisch als bouwkundig is dit een grote uitdaging, omdat er drie wooneenheden moeten worden gerealiseerd in een pand dat is gebouwd als één woning. Dit betekent veel bouwkundige en installatietechnische aanpassingen, met name op het gebied van brandveiligheid.

Naast de praktische aspecten is er een bestemmingsplanwijziging nodig om meerdere woningen toe te staan op deze kavel. Bezwaren met betrekking tot de omgeving, parkeren, toegang, etc. zijn binnen dit plan allemaal opgelost.