Nieuwbouw bouwkavel 18 te Lelystad

Voor ons bureau is dit het derde project in de wijk Warande te Lelystad.

Wij hebben de opdracht gekregen om verschillende ontwerpen te maken die passen binnen het beeldkwaliteitplan van deze wijk. Een basisontwerp is, samen met delen van andere ontwerpopties, verder uitgewerkt en ter goedkeuring voorgelegd aan de welstandcommissie.

De welstandcommissie is akkoord met het ingediende ontwerp. Momenteel is het project in de omgevingsvergunningfase.

Voor meer informatie zie Uw droomhuis in Warande