Oprichten Buitenschoolse Opvang in IJburg

Afbouw van een cascoruimte met een oppervlakte van ruim 500 m² om deze geschikt te maken als Buitenschoolse Opvang (BSO) voor ruim 100 kinderen.

Voor deze BSO hebben wij de bouwvergunning, gebruiksvergunning, aanbesteding, bouwbegeleiding, toezicht en oplevering verzorgd en gecoördineerd.