Renovatie en herbouw pand Deventer

Dit pand ligt midden in het centrum van Deventer, omsloten door bebouwing.

In de jaren ‘50 is door de gemeente een houten bord aan de gevel gespijkerd met daarop de tekst ‘ONBEWOONBAAR VERKLAARDE WONING’.

Onze opdrachtgever heeft ons benaderd om de mogelijkheden met betrekking tot dit pand in kaart te brengen. Allereerst hebben wij gekeken of dit pand gebruiktechnisch (passend binnen het fungerende bestemmingsplan) weer voor bewoning geschikt kan worden gemaakt. Nadat de gemeente aangaf medewerking te willen verlenen, is door ons bureau het vergunningstraject gestart.

In de aangevraagde vergunning wordt het pand compleet gerenoveerd en aan de achterzijde komt een uitbreiding. Het ontwerp van het pand en de uitbreiding zijn gebaseerd op de oorspronkelijke bebouwingslijnen.

Om recht te doen aan de geschiedenis van het pand en omdat niet de gehele oorspronkelijke vorm kan worden teruggebouwd, is er een gevelvullende pui in de nieuwe achtergevel geplaatst. Om de sfeer van de combinatie “bestaand en nieuw” nog meer te benadrukken zijn de muren en het dakpakket in een verticale belijning uitgevoerd. Tevens ligt de gevelpui ruim verdiept achter deze verticale belijning.