Renovatie en verbouw OBS de Sterappel te Lienden

OBS de Sterappel te Lienden
De openbare basisschool in Lienden is onder bouwbegeleiding van HZbouwadvies grondig gerenoveerd en verbouwd. Tevens zijn er meerdere leegstaande lokalen verbouwd tot een kinderdagverblijf met buitenschoolse opvang.

Renovatie en verbouw
Directe aanleiding voor de renovatie was het aanwezige asbest op verschillende plaatsen in het gebouw.  Wanden, vloeren en plafonds zijn gesloopt om het aanwezige asbest te kunnen saneren. Hierna is alles hersteld en gerenoveerd naar wens van de school.

Alle gedateerde en onrustige ruimtes en elementen zijn verwijderd en gerenoveerd, daardoor verbouwd tot een school met meer licht en ruimte voor de gebruikers.

Gezien de hoeveelheid werkzaamheden is de sanering en de afwerking is drie fases (grotendeels in de zomervakanties) uitgevoerd.

Bouwplan en kosten
Vooraf hebben wij duidelijk in beeld gebracht welke werkzaamheden uitgevoerd moesten worden. De kosten hiervan zijn inzichtelijk gemaakt. Werkzaamheden zijn bij verschillende aannemers ondergebracht en uiteindelijk hebben wij de planning en contracten in orde gemaakt.

Werkzaamheden HZbouwadvies

  • Bouwcoördinatie;
  • Kostenbewaking;
  • Planning;
  • Bouwbegeleiding;
  • Controle op kwaliteit;
  • Oplevering.