Renovatie woonhuis en nieuwbouw bijgebouwen in Echteld

Voor deze vervallen woning met bijgebouwen heeft ons bureau allereerst een bouwkundige NHG-keuring uitgevoerd.

Hierna is het complete vergunningstraject voor dit project door ons verzorgd.

Na de verlening van de bouwvergunning heeft ons bureau de bouwkundige ondersteuning verzorgd, tijdens de realisatie van de bouwplannen.