Dierenkliniek in Rotterdam

Begin 2012 heeft ons bureau de opdracht gekregen om een nieuw te bouwen dierenkliniek in Rotterdam vanaf ontwerp tot en met uitvoering, bouwkundig constructief en bouwfysisch te adviseren en uit te werken.

De omgevingsvergunning is aangevraagd, momenteel wordt er een start gemaakt met de werktekeningen.