Renovatie gemeentelijk monument in Echteld

De grondige renovatie van deze boerderij is door ons bureau gecoördineerd.

In samenspraak met onze opdrachtgever hebben wij geïnventariseerd welke bouwdelen moeten worden gerenoveerd. De uitvoering van de te renoveren bouwdelen zijn op papier gezet.

Met de betrokken partijen zijn de renovatieplannen uitgebreid besproken en daarna uitgevoerd. Aan de buitenzijde van de woning zijn tevens onderhoudswerkzaamheden verricht aan de gevels en het dak.