Verbouw en renovatie basisschool PWA te Beusichem

De Prins Willem Alexander school uit de jaren 70 verkeerde in een slechte staat, tevens paste de indeling niet bij de onderwijsvisie van de school.

Voor een groot deel is het bestaande casco gehandhaafd en ingevuld met nieuwe materialen, dit geldt voor de binnen en de buitenzijde van de school. Hierdoor is de vormgeving compleet veranderd en voldoet de school weer aan de huidige normen.